Priser Återvinning

Taxan för fastighetsrenhållningen består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Avgiften varierar beroende på kärlstorlek, tömningsintervall samt kundtyp (villa, lägenhet, verksamhet). Indelningen är gjord för att så rättvist som möjligt spegla servicegraden för respektive kundtyp.

Under Länkar hittar du den kompletta avfallstaxan. Alla avgifter innehåller moms och skatt.

Fastighetsrenhållning