Vår el

Vi använder bara förnybar el som är lokalt producerad i Härnösandsområdet. Produktionen sker i HEMABs kraftvärmeverk i Murbergsviken och de tre vindkraftverk intill Vårdkasberget.

Vindkraft

Förnybar el från vinden
— dygnet runt, året om

Biobränsle

Vi använder biprodukter från skogen för att producera el

Förnybar el

Vi producerar förnybar el i Kraftvärmeverket och i vindkraftverken på Vårdkasen. Den årliga produktionen uppgår till cirka 40 GWh (40 000 000 kWh). Det motsvarar el under ett år till cirka 20 000 lägenheter.

I Kraftvärmeverket eldas bland annat träflis gjord av grenar och toppar från skogsbruk samt rötskadad ved som inte går att förädla inom träindustrin. Vindkraftverket hämtar sin energi från den evigt blåsande vinden.

- Det känns jättehäftigt att kunna erbjuda vår egen lokalproducerade el till de som väljer att teckna elavtal med oss. Vi garanterar el från förnyelsebara produktionskällor lokalt i Härnösandsområdet. Att köpa sin el direkt från oss innebär en sorts självhushållning med el och blir ett synnerligen grönt ställningstagande, säger Andreas Einarsson, affärsområdechef elförsäljning.

Enkla avtal med ursprungsgaranti

Ursprungsmärkning av elen ingår i våra elavtal och garanterar att du får din energi från våra lokala förnybara källor. Läs mer.

Du kan lita på oss!