Vi som jobbar på Utveckling

Utvecklingsavdelningen består idag av tre enheter - Teknisk utveckling, Digital utveckling och Verksamhetsutveckling. Här kan du läsa om några av våra pågående uppdrag.

Utöver nedanstående medarbetare har vi Projektledare/beredare, Projektingenjör, Distributionstekniker, Dokumentationstekniker, Datatekniker, Mätsystemadministratörer och
Mättekniker inom Utvecklingsavdelningen.

Peyman Vahedi Chef Utvecklingsavdelningen

Peyman ansvarar för att avdelningen ska leverera gemensamma
utvecklings­projekt, strategisk omvärldsbevakning, digital transformation
och processtöd.

Inom processtöd har han särskilt lyft fram avdelningens vilja och bidrag
att kartlägga otydligheter, analysera problembilder och konkretisera
lösningsförslag.

Anders Lundgren Chef för enheten Teknisk Utveckling

Enheten har i uppgift; att projektleda och driva bolagets investerings-
och reinvesteringsprojekt från start till slutdokumentation; ta fram tekniska
och ekonomiska beslutsunderlag för framtida investeringar; genomföra
tekniska utredningar på befintliga ledningar och anläggningar.

Anders roll är då bland annat att planera och tillsätta resurser, säkerställa
att projekten ges kompetensförutsättningar för bästa framdrift och
ekonomi, samt att tillsammans med strategerna arbeta med de långsiktiga
utvecklingsprojekten.

Jens Albonius Chef för enheten Digital Utveckling samt ansvarig för
Mätservice och IT-avdelningen

I sin roll fokuserar Jens på att utveckla de nya digitala affärerna samt
möjliggöra för HEMAB att ta nästa steg i den digitala utvecklingen, med
allt vad dessa utmaningar bär med sig. Allt från IoT-sensorer och smarta
vattenmätare till applikationstjänstelager och organisationsförändring
för datadrivna beslut ligger i rollen.

IT-avdelningen håller just nu på att omstöpas från en klassisk
driftorganisation till en mer aktiv och utvecklande roll för digitala tjänster,
samtidigt som den ska bibehålla hög kvalitet av den dagliga driften.
Mätservice ser till att all debitering och kontroll av våra olika flöden för
vatten, el och fjärrvärme fungerar som de ska, samt att stötta övriga
delar av organisationen med mätvärden från respektive område.

Elin Dahlqvist Energistrateg med inriktning elnät

Hennes primära arbetsuppgifter är att arbeta övergripande med frågor som
rör våra energisystem elnät, fjärrvärme, vindkraft och Biogas samt
kontinuerligt utvärdera och uppdatera de rutiner som gäller vid
verksamhetsområdets processer.

I rollen arbetar hon främst med elnätsfrågor, såsom energiomställningen,
nätregleringen och myndighetskontakter. Verksamhetsutveckling och
långsiktiga strategier för framtidens elnät är andra viktiga områden som
innefattas av tjänsten.

Amanda Ragnarbaek VA-strateg

Amanda jobbar framför allt med VA-affären, men också en hel del med
Biogas­affären som båda ingår i affärsområdet cirkulära affärer.
I arbetet ingår bland annat både stora som små utredningar, framtagande av
beslutsunderlag, driva projekt och omvärldsbevaka; vilket innebär att förstå
vilka krav verksamheten måste anpassa sig efter nu och på längre sikt samt
hålla utkik efter nya lösningar och optimeringar som kan vara gynnsamma
för verksamheten.

En viktig arbetsuppgift just nu är att titta på nya lösningar för slammet från
både Biogasanläggningen och avloppsreningsverket. Hur ska vår framtida
avsättning lösas? Kan vi hitta smartare sätt att omhänderta, förädla och
avsätta våra slam när kraven ökar?

Cathrine Edholm Återvinningsstrateg

Cathrine jobbar bland annat med att omvärldsbevaka inom området avfall
och återvinning, utreda, ta fram beslutsunderlag och planera olika projekt
tillsammans med medarbetare.

En viktig del av arbetsuppgifterna är att planera och driva projekt som
bidrar till minimering av avfall. Att jobba med frågor kring
avfallsförebyggande, utveckla strategier som lotsar våra kunder till nya
beteenden och skapa förståelse kring avfallets miljöpåverkan.

Genom att titta på statistik och göra uppföljningar kan vi se effekten av
olika förändringar. Organisationen försöker även ta större steg framåt i
utvecklingen, bland annat genom ökad digitalisering och därmed bättre
service till kunder och medarbetare. Exempel på det är genomförda
projekt som att införa digital nyckelhantering i avfallutrymmen samt
SMS-aviseringar vid slamtömningar.

Energistrateg med inriktning fjärrvärme

Denna Energistrateg arbetar främst med affären Fjärrvärme, men även med
övriga energiaffärer som Biogas, Vätgas och elproduktion. Stort fokus ligger på att
strategiskt framtidssäkra affären på lång och kort sikt. Detta kan till exempel
innebära hur vår produktion ställer sig i ett hållbarhetsperspektiv, vilken
upplösning våra mätvärden bör ha och hur EU ställer sig till Sveriges och
Europas energiproduktion.

Verksamhets- och affärsutvecklare

Våra Verksamhets- och affärsutvecklare arbetar främst med att stötta utvecklingen
av de olika affärerna. Detta görs genom att tillsammans med strategerna - som är
experter inom sina områden och har insyn i den tekniska utvecklingen - och
affärsansvariga - som är experter på sin affär - utveckla affärerna genom dialog,
samarbete och innovation med externa parter, innovatörer och startups.

Ett annat område är att titta på hur vi ska kunna skapa service- erbjudanden till
våra kunder genom att kombinera våra olika styrkor i de olika affärerna.

Utveckling

Här kan du läsa om vårt arbete för att möta framtiden på ett smart sätt.

 


Tjänster och kompetenser

Vi utvecklas hela tiden! Vill du vara med och bidra? Kontakta oss gärna om du har den kompetens vi söker!