Vi satsar på bredband till landsbygden

Syftet med projektet är att bidra till utveckling av landsbygden i Härnösands kommun genom utbyggnad av fiberbredband, så att människor kan bo, leva och verka i hela kommunen utifrån sina behov av digital kommunikation.

Målet

Projektets mål är att få in 800 intresseanmälningar för fiberbredband i områden på landsbygden i Härnösand, där det utan ekonomiskt bidrag inte är lönsamt med en utbyggnad.

Härnösands kommuns mål är: ”Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek vid årsskiftet 2022/2023.”

Attraktiva Härnösand

”Vi skapar innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand.” - så lyder HEMABs vision och att satsa på bredband till landsbygden är en självklar del i att uppnå detta.

HEMAB bidrar till ett attraktivt Härnösand genom att:

  • Skapa goda förutsättningar för inflyttning och företagande i Härnösand
  • Vara aktiva i arbetet att skapa en trygg och framtidssäkrad boende- och livsmiljö genom hög tillgänglighet och störningsfria leveranser
  • Bidra till att utveckla kunskapsstaden Härnösand

Läs mer på ServaNets webbsida Länk till annan webbplats.

Se vilka leverantörer du kan välja bland och vilka erbjudanden som är aktuella just nu.

Anslut dig i Härnösand Länk till annan webbplats.

Se vilka områden som är anslutna och vilka som håller på att anslutas.