Underhållsbesiktning och driftbesiktning av elnätet under sommaren

Ett elnät behöver inte bara fungera, det behöver även underhåll som allt annat. Så för att säkerställa såväl drift som funktion så genomför vi årliga besiktningar av olika slag.

Underhållsbesiktning för ett hållbart elnät

Som så mycket annat så behöver också elnätet underhållas. Därför underhållsbesiktar vi varje år. Det innebär att alla komponenter kontrolleras och testas i ett område, för att säkerställa störningsfria leveranser.

- När vi underhållsbesiktar går vi igenom allt från jordtag till rötskador på stolpar för att se att allt fungerar som det ska. Efteråt följs resultatet upp och där bedöms också vilka åtgärder som ska göras, säger Elias Holmberg, även han Elkraftsingenjör på HEMAB och ansvarig för underhållsbesiktningen.

Då underhållsbesiktning är en mer rigorös genomlysning av nätet jämfört med driftbesiktning så genomförs den till fots. I år är det Kraftservice som hjälper oss med det. Vi kommer att besikta både regionnätet och stationsområde Geresta, som täcker nästan hela Härnön.

Driftbesiktning av luftledningar

Under vecka 30 kommer vi genomföra driftbesiktning av stora delar av elnätets luftledningar.

- Vi kommer att köra med helikopter och drönare för att inspektera det luftburna ledningsnätet. Det är en ockulär besiktning som vi genomför av fri ledning över tusen volt, säger Stefan Andersson, Elkraftsingenjör på HEMAB och ansvarig för driftbesiktningen. Driftbesiktningen gör vi för att se att det inte finns några synliga skador på elnätet som kan påverka driften.

Eftersom vi tidvis flyger lågt med helikoptern går det redan i dagarna ut meddelande till djurägare i det aktuella området för att förbereda dem på flygningarna.

- Det har hänt att djur har blivit stressade av ljudet när vi flyger, så därför är vi noga med att informera om när vi kommer att röra oss i området, konstaterar Stefan.

Eftersom flygningarna är beroende av bra väder går det inte att säga i förväg exakt vilken dag under vecka 30 som flygningarna kommer att ske, men i samband med att beslut fattas om flygning så kommer det även gå ut information i lokalradion om detta.

Kontakt

Stefan Andersson, Elkraftsingenjör, stefan.andersson@hemab.se

Elias Holmberg, Elkraftsingenjör, elias.holmberg@hemab.se