Slopad skattebefrielse på biogas tvingar fram prishöjning

HEMAB kommer under nästa vecka göra en prisjustering för att möta de nya förutsättningarna.

Sedan tisdag den 7 mars 2023 är biogas inte längre skattebefriad i Sverige. Detta meddelar Skatteverket efter en dom i EU-tribunalen från december förra året. Det är inte skattebefrielsen i sig som varit fel utan godkännandeprocessen vilket gör att EU-kommissionen nu får göra om prövningen.

Det här är väldigt olyckligt, inte bara för oss som producent utan även för konsumenter av fordonsgas, säger Jonas Jacobsson, affärsansvarig Cirkulära affärer på HEMAB. Skattebefrielsen har varit ett otroligt viktigt styrmedel för att främja användandet av den här typen av bränslen och jag hoppas att man på EU-nivå löser detta så snart som möjligt.

För de som tankar på HEMABs tankstation för fordonsgas kommer en prishöjning för att möta de förändrade skattereglerna ske etappvis.

Vi kommer behöva höja priset för att täcka upp för detta, säger Jacobsson. För att det inte ska bli en alltför stor omedelbar höjning väljer vi, till skillnad från många av våra konkurrenter, att höja etappvis. Vi arbetar med en aktiv prissättning för att säkerställa just konkurrenskraften och därför sker våra prisjusteringar successivt.

Den första höjningen sker i början av vecka 11 och ett kilo fordonsgas kommer då kosta 23,50 kr inklusive moms.

Vi kommer fortsatt kunna erbjuda en konkurrenskraftig produkt vilket är viktigt för att vi ska kunna fortsätta bidra i omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Jacobsson. Vi vet att transportsektorn står för en stor del av utsläppen och vi är övertygade att fordonsgas är en del av lösningen framåt.

Källa

Pressmeddelande från Finansdepartementet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jonas Jacobsson, affärsansvarig Cirkulära affärer, jonas.jacobsson@hemab.se