Prisjusteringar 2024

HEMABs styrelse har nu fattat beslut om kommande prisjusteringar. Under året har situationen i Europa fortsatt påverka oss alla på olika sätt. Så även vår verksamhet. Avskurna leveranser, en skenande inflation och förändrade förutsättningar har påverkat vår ekonomi och kommer även påverka priserna inför 2024.

På HEMAB jobbar vi aktivt med att hålla nere våra priser och hålla en jämn prisutveckling. Situationen i nuläget är extrem och vi gör vad vi kan för att hålla priserna på en låg nivå trots stora ökade omkostnader för verksamheten.

Våra prisjusteringar är noga genomtänkta och avvägda för att minska effekterna av höjda räntor, ökade omkostnader med mera på verksamheten och samtidigt medföra en så liten påverkan som möjligt för våra kunder.

Justering av avgifterna för vatten

Vi har föreslagit* en höjning av VA-taxan med 15,5 % för att få viss kostnadstäckning. Det ökade ränteläget påverkar våra kostnader markant, särskilt på vattensidan.

Fjärrvärmen påverkas av situationen i Europa

Inflation, avskurna leveransvägar, minskat byggande och en svag svensk krona är några av de saker som påverkar fjärrvärmepriserna just nu. Du kan läsa mer om det här.

- Vi väljer att genomföra en relativt mindre höjning än många andra, för att mildra för våra kunder så gott vi kan. Denna gång accepterar vår styrelse att vi räknar med ett lägre resultat för fjärrvärmen, men det är naturligtvis ingen hållbar lösning i längden. Vi är i ett tufft läge just nu och ingen vet hur framtiden ser ut, men alla påverkas vi av läget i omvärlden, säger Marcus Tärnvik, Ansvarig Energiaffärer på HEMAB.

Övriga affärer stöttar ekonomin på Återvinningen

För Återvinningen har vi föreslagit* en taxehöjning på cirka 12 % för hushållsavfall och 7 % på slam.

Det är tack vare övriga affärer som till exempel asbest och andra affärer med förorenade jordar vi har möjlighet att hålla nere taxan och inte göra en större höjning. Vi håller även en fortsatt hög servicegrad vid våra anläggningar och i våra tjänster.

Elnätsavgiften påverkas av yttre avgifter

Elnätsavgiften höjs med 2,5 % för att täcka ökade omkostnader.

Exempel på vad prisjusteringarna innebär

Priserna nedan inkluderar moms om inget annat anges.

Fjärrvärme

En småhuskund med förbrukning på 20 000 kWh får en höjning med 1 857 kronor per år eller cirka 155 kronor per månad.

Elnät

En småhuskund med 20 A och en förbrukning på 20 000 kWh/år får en total kostnadsökning med 204 kronor per år eller cirka 17 kronor per månad. En lägenhetskund med 16 A får en total kostnadsökning med 45 kronor per år eller 4 kronor per månad.

Den rörliga avgiften höjs med 0,30 öre/kWh inkl moms för säkringskunder och 0,17 öre/kWh inkl moms för effektkunder lågspänning och 0,15 öre/kWh inkl moms för effektkunder mellanspänning. Rörlig nätavgift för låg- och mellanspänning gäller höglasttid.

Vatten

Brukningsavgiften för en småhuskund kommer att öka med cirka 1 268 kronor per år eller 106 kronor per månad. *

Återvinning (fastighetsrenhållning)

För ett småhus med flerfackskärl höjs avgiften totalt med 351 kronor per år eller 29,25 kronor per månad.* Grundavgiften höjs med 143 kr/år för året runt-abonnemang och 100 kr/år för fritidshus. *

* Priser för Återvinning och Vatten behöver även beslutas av kommunfullmäktige innan de träder i kraft.

Mer prisinformation finner du på vår webbsida under respektive område.

Vår styrelse har fastställt priser och föreslagit taxejusteringar för kommunfullmäktige.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss under kontorstid, 07.00-15.00 helgfria vardagar, på 0611-55 75 00 eller info@hemab.se.