Påminnelse: släng inte textil i brännbart. Lämna till återvinning och återbruk istället!

Idag rapporterar P4 Västernorrland om de enorma mängder textilier som varje år skickas till förbränning i Sverige; 90 000 ton. Med anledning av det vill vi påminna om att du kan lämna så väl användbara textilier för återbruk som uttjänta textilier till återvinning på Härnösands kretsloppspark .

Vi återbrukar vår nyhet från 2020 för att belysa frågan ytterligare. Håll till godo!

Nyhet från hemab.se den 9 november 2020

Textilåtervinning på Kretsloppsparken

Att slänga textil är resursslöseri. Därför har vi nu skapat möjlighet för dig att lämna textilier för både återbruk, och nu även återvinning, på våra återvinningscentraler Härnösands kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning.

Den svenska konsumtionen av kläder och hemtextil uppgår till cirka 13,5 kg per person och år. Mer än hälften, cirka 7,6 kg per person och år, hamnar i soporna som brännbart avfall. Ungefär hälften av de textilier som slängs är dessutom hela och hade kunnat återanvändas. Därför är det ju toppen att kunna lämna textilier till återbruk och återvinning.

- Vi har inlett ett samarbete med Human bridge som i första hand återbrukar och i andra hand återvinner de textilier som samlas in på våra återvinningscentraler, säger Irene Hedlund, Affärsområdeschef för Återvinningen. Kläderna skickas vidare till andra länder i främst Östeuropa och Afrika, dels till second handbutiker och dels som bistånd vid katastrofinsatser.

Även trasiga kläder

Det går att lämna både hela och trasiga begagnade kläder, underkläder, sängkläder, handdukar och hushållstextilier. Det som inte kan återbrukas sorteras istället i olika kategorier för återvinning av materialet.

- Human Bridge löser logistikfrågan som har varit avgörande för att vi ska kunna ha en textilinsamling, säger Hedlund. Vi gjorde ett test för några år sedan vi såg då en stor vilja och önskan från våra kunder att kunna lämna textilier för återbruk och återvinning. Därför är det jätteroligt att vi nu kan erbjuda det.

Förutom hela och trasiga kläder går det även bra att lämna hela skor, handväskor, filtar, skärp, hattar och accessoarer till textilinsamlingen.

Viktigt med rätt hantering

För att Human Bridge ska kunna använda det insamlade materialet behöver det vara torrt. Därför är det viktigt att textilierna redan vid inlämningen är förpackade och förslutna.

- Human Bridge-container står vid Återbruket och det kommer även finnas möjlighet att packa där, men om man har en påse med kläder så räcker det att man knyter ihop den. Papperspåsar funkar dock inte, konstaterar Veronika Ström Uotela, Arbetsledare på Härnösands kretsloppspark.

Fakta om textilier

Det totala nettoinflödet av nya textiler uppgick till 13,7 kg per person under 2019, en ökning med 3 kg per person sedan år 2000.

Konsumtionen av textilier står för 2-3 procent av svenskarnas utsläpp av växthusgaser, sett ur ett konsumtionsperspektiv. Konsumtionsperspektivet tar hänsyn till den totala miljöpåverkan, "från vaggan till graven". Till exempel räknas alla utsläpp i samtliga produktionssteg med och hänsyn tas även till export och import.
(Källa: Naturvårdsverkets rapport Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan, 2010)

Läs mer om hållbar konsumtion av textilier Länk till annan webbplats.

Kontakt

Irene Hedlund, Affärsområdeschef Återvinning, 076-796 72 99, irene.hedlund@hemab.se

Containrarna för textilinsamling är lättillgängligt placerade i anslutning till Återbruket

Det går att lämna både hela och trasiga kläder, men skor måste vara hela.

Se till att påsen är väl försluten så att textilierna håller sig torra