Nummer 75 av HEMABinfo på gång!

Nu kommer snart årets första nummer av HEMAB info. Som vanligt berättar vi om aktuella frågor som rör HEMAB och dig som är vår kund.

I marsnumret av Yippie finns vi på mittuppslaget och där kan du bland annat läsa om Andra chansen och vårt ekonomiska resultat, som kommenteras av vår Affärsservice-chef Jonas Nyberg.

Grattis till oss på 20-årsdagen!

Detta nummer blir det 75:e i ordningen och därmed kan vi fira exakt 20 år sedan det första numret av HEMABinfo gavs ut! Då berättade vi bland annat om möjligheten att ansluta till fjärrvärme på Rotudden och att utbyggnaden av fjärrvärme på Bondsjöhöjden fortsatte. Vi berättade även att hushållsavfallet skulle sluta deponeras och istället skickas till förbränning. En fråga som känns ganska självklar idag. Tiden går, men HEMABinfo består!

Vi hoppas du ska tycka om årets första upplaga och som vanligt är du välkommen att höra av dig och tipsa om vad just du tycker skulle vara intressant att läsa om i HEMABinfo.

Du som inte får tidningen Yippie kan alltid läsa om oss online, via vår webbsida www.hemab.se/hemabinfo Länk till annan webbplats. där du även hittar tidigare nummer av HEMABinfo tillbaka till 2011.

God läsning!

Kontakt

Magdalena Åkerros, Kommunikatör, 0611-55 75 00, magdalena.akerros@hemab.se