Nattviken sanerad från stora mängder avfall

Den läcka på en spillvattenledning som upptäcktes i höstas blev åtgärdad inom några veckor. Efter det har arbetet med att sanera i området fortgått fram tills för ett par veckor sedan. I slutrapporten kan vi se att talesättet ”Inget ont som inte har något gott med sig” kan appliceras. Botten i Nattviken är nu renare än den varit på länge.

Då läckan uppstod fick vi kalla in dykare för att laga ledningen. Samma företag fick även i uppgift att sanera området vid och runt läckan och har nu slutfört sitt arbete och lite till. Ganska mycket till faktiskt.

- Det är ett bottenområde på 90 meter norrut och totalt 210 meter söderut in i kanalen som har sanerats, berättar Fredrik Estman, Rörnätsansvarig. Det är betydligt mer än runt utsläppspunkten, men vi har valt att utöka saneringsområdet för att städa upp så mycket som möjligt, berättar han. Det sanerade området sträcker sig från halva Bolagsbryggan hela vägen ner till bron över Storgatan, så det är mycket botten som har sugits ren.

Väldigt mycket avfall i slammet

I det slam som borde bestå av bottensediment och spillvatten upptäcktes under så väl lagningsarbetet som den efterföljande saneringen stora mängder avfall så som våtservetter, tamponger, underkläder, snus och fimpar. Sådant som kommit från spillvattenledningen men som absolut inte hör hemma där.

- Det här är ett stort problem som vi behöver hantera hela tiden, säger Estman. Man får inte spola ner något annat än det som passerat kroppen och toapapper i toaletten. Gör man det så riskerar det att sätta igen ledningarna eller orsaka driftstopp i våra pumpar som inte har kapaciteten att hantera sådant som inte ska spolas ner. Eller så riskerar det vid en driftstörning att hamna i naturen, som det gjort nu.

Kanske tycker du att det inte gör så stor skillnad om just du ”bara” spolar ner något någon enstaka gång, men här gäller verkligen ”många bäckar små…”. Förutom rent giftiga ämnen som följer med snus och cigaretter så blir det mekaniska problem av annat skräp.

- Allt är lika illa på olika sätt, men våtservetterna är riktiga bovar. De samlar ihop sig och blir till stora bollar som täpper igen allt, berättar Fredrik Estman. Dykarna har tagit en hel del bilder där vi ser precis hur illa det har varit. Själva ledningen var begravd i en och en halvmeter med slam och skräp. Det känns väldigt bra att vi har tagit ansvar för att göra rent så mycket som vi har gjort, säger han.

Se gärna bilder från saneringen nedan.

Kontakt

Fredrik Estman, Rörnätsansvarig, 072-248 08 13, fredrik.estman@hemab.se

Det sanerade området är markerat med rött

Personal från saneringsbolaget visar upp en av de ihoptrasslade buntarna med våtservetter och annat skräp som spolats ner i avloppet

Den lagade läckan efter sanering

Området kring utsläppspunkten innan sanering - fullt med våtservetter och annat skräp

Det finns gott om burkar och flaskor bland skräpet

Större föremål, som denna cykel, gick inte att rensa bort i denna sanering