Myndighetsavgifter på fakturan i september

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift är myndighetsavgifter som faktureras våra kunder en gång per år. Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter.

Avgiften kommer på den faktura som nu i dagarna landar i våra kunders brevlådor och den innehåller tre delar:

  • Elsäkerhetsavgift
  • Elberedskapsavgift
  • Nätövervakningsavgift

Dessa avgifter beslutas av riksdag och regering och faktureras en gång per år. Avgifterna betalar Härnösand Elnät in till Elsäkerhetsverket.

Läs gärna mer på Elsäkerhetsverkets webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundservice HEMAB 0611-55 75 00, info@hemab.se