Kampanj - kostnadsfri hämtning av ris och sly

Vi vill uppmuntra fler att lämna sitt ris, sly, trädgrenar och avverkningsrester till oss. Det bidrar till lokal energiåtervinning genom uppvärmning av Härnösand med förnybart bränsle, samtidigt som du slipper köra själv till vår uppsamlingsplan vid kraftvärmeverket. Anmäl hämtning innan 31 juli så hämtar vi kostnadsfritt inom Härnösands kommun!

- Vi vill göra reklam för vår tjänst att hämta ris och sly hos kunder och genomför därför en kampanj där vi hämtar ris och sly under perioden 12 augusti till och med 27 september, säger Patrik Gotthold, Driftchef på Kraftvärmeverket. Vi hoppas att fler ska se nyttan med att bidra till det lokala kretsloppet så att energi kan utvinnas istället för att kvistar läggs på hög.

Kostnadsfritt under kampanjperioden

Normalt tar HEMAB betalt för hämtning av ris och sly, men under kampanjperioden blir det kostnadsfritt för alla privatpersoner och företag i Härnösands kommun.

Information om kampanjen för hämtning av ris och sly:

OBS! Vi kan inte ta emot stubbar, rötter, plankor och trädgårdsavfall eftersom detta inte går att elda med det i Kraftvärmeverket. Ris, sly och grenar tar vi gärna emot!

Alla bokningar ska ske via vår webb senast den 31 juli. Hämtning sker kostnadsfritt mellan den 12 augusti och 27 september.

Volymen kan vara mindre än den normala minimivolymen 20 kubikmeter.

Hämtning sker normalt inom 1-3 veckor, men under kampanjtiden kan det dröja längre än så.

Under kampanjperioden gäller kostnadsfri hämtning även från Hemsön.

Klicka här för att läsa mer om hur du ska placera ditt ris och sly samt boka hämtning.

Kontakt

Patrik Gotthold, patrik.gotthold@hemab.se eller Kundservice, 0611-55 75 00, info@hemab.se