HEMABs styrelse utser Per Mellberg till VD

Han tillträder sin tjänst den 19 februari 2024.

Nu står det klart att Per Mellberg blir ny verkställande direktör för HEMAB. Beslutet fattades vid styrelsens sammanträde den 21 november.

Det har varit en bra process med många kompetenta kandidater och vi känner oss riktigt nöjda med vårt val att utse Per till VD, säger styrelsens ordförande Jasenko Omanovic. HEMAB är ett otroligt viktigt bolag för Härnösand och vi står inför stora utmaningar, både som bolag och som samhälle. Vi är övertygade om att Per Mellberg är rätt person att leda verksamheten framåt.

Per Mellberg är 48 år gammal och boende i Härnösand. Han kommer närmast från en tjänst som Operation Manager på Schneider Electric med ansvarsområde Norden och Baltikum. För fem år sedan lämnade Per sitt uppdrag på HEMAB som affärsområdeschef Elnät men gör nu alltså en återkomst i bolaget.

Jag kommer ta mig an min nya roll med ödmjukhet och stort intresse, säger Per Mellberg. Jag har sedan min förra period på HEMAB skaffat både nya kunskaper och nya erfarenheter som jag tror kommer tillföra mycket till verksamheten.

Inledningsvis kommer Per arbeta med att sätta sig in i hur bolaget fungerar idag och vilka strategier styrelsen fattat beslut kring.

Jag har följt HEMAB och tagit del av det arbete som genomförts och ser framemot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med medarbetarna för att skapa en modern, jämställd och inkluderande arbetsplats, säger Per Mellberg.

Det finns stora utmaningar för företaget, det sker snabba förändringar i samhället och det är viktigt att vi som företag kan hantera det, inte minst vad gäller ekonomi och hållbarhet. Hela företaget behöver arbeta tillsammans med att hitta effektiva lösningar och arbetssätt, säger Per Mellberg.

Fram till dess att Per Mellberg påbörjar sin anställning är Jonas Nyberg tillförordnad VD. Det kan du läsa mer om här Länk till annan webbplats..

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-0893069, fredrik.olsson@hemab.se

Styrelsens ordförande Jasenko Omanovic till vänster, Per Mellberg till höger