HEMABs styrelse utser ställföreträdande VD

Jonas Nyberg, chef affärsservice på HEMAB blir ställföreträdande VD fram till dess att en ordinarie finns på plats.

Under dagens sammanträde den 21 november fattade HEMABs styrelse beslut om att tillsätta Jonas Nyberg som ställföreträdande verkställande direktör. VD Lena af Geijerstam Unger gör sin sista arbetsdag den 24 november.

Jag vill rikta ett varmt tack till Lena af Geijerstam Unger för den tid vi arbetat tillsammans på bolaget, säger Jasenko Omanovic, styrelseordförande. Hon har gjort stora insatser i att bredda intäktskällorna för att bygga ett ekonomiskt stabilt HEMAB, på ett professionellt och lojalt sätt. Jag önskar henne lycka till i det hon nu kommer företa sig.

Styrelsen anser att Jonas Nyberg blir en bra tillfällig lösning på posten då han känner bolaget väl och har fungerat som affärsservicechef med ansvar för bolagets ekonomi i knappa sex år. Hans främsta fokus tillsammans med bolagets ledningsgrupp kommer vara att fortsätta upprätthålla verksamheten fram till dess att rekryteringen av en ordinarie verkställande direktör är avslutad, fortsätter Omanovic.

Rekryteringsprocessen går nu in i ett avslutande skede och inom kort hoppas HEMABs styrelse kunna presentera vem som tar över som VD.

– Det har funnits flera goda kandidater till denna viktiga position vilket är mycket glädjande, säger Jasenko Omanovic. Vi har genomfört intervjuer och har som ambition att en ny VD finns på plats med start den första mars nästa år.

Mediaförfrågningar

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-0893069, fredrik.olsson@hemab.se