HEMAB beviljat fortsatt medlemskap i Prisdialogen

Uppfyller villkoren för kunddialog, partsinflytande och transparens gällande prisändringar på fjärrvärme.

Ideella föreningen Prisdialogen är ett resultat av samverkan mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. Man arbetar utifrån en modell som kombinerar lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme – och har som mål att stärka konsumenternas ställning och insyn under processen.

Förnyat medlemskap för 2024

Den 16 oktober meddelade Prisdialogens styrelse att HEMAB ”för aktuellt år har följt Prisdialogens särskilda process för dialog med kunder och kundombud om prisändringar” – och beviljas därmed medlemskap för ytterligare ett år. Marcus Tärnvik, ansvarig för energiaffärer på HEMAB, ser stora fördelar med denna modell:

- Dialogen hjälper oss bibehålla ett transparent och legitimt fjärrvärmepris. Vi är glada och stolta över att återigen kvalificera för medlemskap.

Samrådsmöten under 2023

Som vi har berättat tidigare tvingar världsläget HEMAB och resten av branschen till ovanligt stora justeringar av fjärrvärmepriset. Under juni och augusti i år bjöd HEMAB därför in representanter för fjärrvärmekunderna i Härnösand till en rad möten för information och diskussion om bland annat den nya prissättningen. Marcus och hans kollegor uppskattade att få ta del av representanternas inspel och möjligheten att få ge svar på frågor direkt på plats:

- Prisdialogens roll har nog aldrig varit viktigare än just nu för att både vi och kunderna ska få förståelse och känna oss trygga att priserna är rimliga utifrån bredast möjliga perspektiv, konstaterar Marcus Tärnvik.

Samrådsprotokoll från Prisdialogen hittar du HÄR Länk till annan webbplats..

Så fungerar Prisdialogens modell och medlemskap

1. Lokal prisdialog

Tidsperiod: Februari - Augusti

Leverantören bjuder in kunder och deras företrädare till samrådsmöten om en prisändringsmodell under vårvintern. Prisändringsmodellen ska innehålla prisförändring kommande år och en prognos för de två följande åren. Sista samrådsmötet dokumenteras av leverantören i ett protokoll, som justeras av kund.

2. Kansliet granskar

Tidsperiod: Juni - September

Leverantören skickar in samrådsprotokollet samt den slutliga prisändringsmodellen tillsammans med ansökan till Prisdialogens kansli, som granskar underlagen. Om kansliet har frågor kring ansökan kontaktar det leverantören för komplettering.

3. Styrelsen beslutar

Tidsperiod: Juni - Oktober

När kansliet har berett ärendet beslutar Prisdialogens styrelse om leverantören kan beviljas medlemskap i Prisdialogen, senast 31 oktober.

4. Medlemskap

Tidsperiod: Juni - November

När leverantören blivit medlem har prisändringsmodellen och därmed den eventuella prisförändringen godtagits. Kunderna får besked senast 1 november och den nya prisändringsmodellen ska träda i kraft 1 januari kommande år. Medlemskapet i Prisdialogen gäller för ett kalenderår och efter årsskiftet påbörjas en ny dialog för förlängt medlemskap.

Källa: Prisdialogen.se - https://www.prisdialogen.se/processen/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Marcus Tärnvik, Affärsansvarig Energi, marcus.tarnvik@hemab.se

HEMAB:s förnyade medlemsbevis från Prisdialogen