Ovanlig höjning av fjärrvärmepriser

Under många år har prishöjningarna på fjärrvärme varit mycket små eller helt uteblivit. Nu skakar omvärlden och det påverkar även fjärrvärmen. De ökade bränsle- och energipriserna och den allmänna inflationen leder till kraftigt ökade kostnader för produktion av fjärrvärme, vilket nu även avspeglas i priset.

Fjärrvärme produceras till stor del av restprodukter från skogen och skogsindustriella verksamheter. Även om bränslet hämtas lokalt så påverkas priserna av det som händer i omvärlden.

Fjärrvärmebranschen påverkas på flera sätt av den mycket ansträngda situationen i Europas energisystem. Kriget mellan Ukraina och Ryssland har lett till att export från dessa länder har stoppats, vilket motsvarar cirka 30 procent av världsmarknaden för biobränsle. Efterfrågan på biobränslen har därmed ökat kraftigt, vilket har lett till ökade priser på bioenergi i hela Europa.

Även den svaga kronan bidrar.

– En låg kronkurs gör Sverige till en attraktiv marknad att handla ifrån för andra länder, vilket också trycker upp priserna, konstaterar Marcus Tärnvik, Ansvarig Energiaffärer på HEMAB.

Allt hänger ihop

Inflationen och den svaga ekonomin har också lett till att byggandet har minskat, vilket i sin tur leder till mindre tillgång till restprodukter från sågverk såsom bark och sågspån.

Minskad produktion ger minskat uttag från skogen, vilket i sin tur leder till minskad tillgång till GROT – grenar och toppar – som används i stor utsträckning i fjärrvärmeproduktionen. Allt hänger ihop.

- Det vi ser nu är en avvikelse från hur det brukar se ut. Ingen vet hur framtiden ser ut. Men alla påverkas av läget i omvärlden, säger Tärnvik.

En hög men relativt låg höjning

HEMAB höjer priset med i genomsnitt 10 %, vilket är mycket historiskt sett. De senaste 10 åren har vi haft en årlig prishöjning med i genomsnitt 1,4 %. Trots den stora skillnaden väljer vi en lägre höjning, medan det finns andra som höjer så mycket som 20-30 %*.

- Vi väljer att genomföra en relativt mindre höjning än många andra, för att mildra för våra kunder så gott vi kan. Vi räknar med ett lägre resultat istället, eftersom vi är mån om att bibehålla våra kunder även genom svåra tider, avslutar Marcus Tärnvik.

* Högsta höjningen av fjärrvärmepriset sedan 1996 | Sveriges Allmännytta Länk till annan webbplats.

Nils Holgersson: Nils Holgersson | Fjärrvärme 2023 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Marcus Tärnvik, Affärsansvarig Energi, 070-191 64 41, marcus.tarnvik@hemab.se

De tio största ökningarna av fjärrvärmepris 2023. Hela 10 fjärrvärmebolag höjer priserna med 20 procent eller mer. Ytterligare 73 fjärrvärmebolag höjer priset med 10 till 20 procent. Höjningarna är de högsta sedan 1996 då Nils Holgerssongruppen började med sina granskningar av fjärrvärmepriserna. Källa: Nils Holgersson.