Hållbara HEMAB i din brevlåda

Nu skickas vår hållbarhetsredovisning "Hållbara HEMAB" ut till alla hushåll och företag i Härnösands kommun.

Vi berättar om våra hållbarhetsprojekt under året som gått och hur vi har arbetet med olika typer av hållbarhetsfrågor i den dagliga verksamheten under 2022.

Läs om vad som orsakade läckan i Nattviken, hur vi hanterar oförutsedda driftstörningar och om Anders som tog vägen via Melbourne i Australien innan han landade på HEMAB. Bland mycket annat! Vi utlovar intressant läsning och hoppas du ska få en lite tydligare inblick i vår verksamhet.

Som vanligt finns Hållbara HEMAB att läsa även digitalt på vår webbsida www.hemab.se/hallbarahemab. Där kommer även vår årsredovisning finnas tillgänglig efter årsstämman 16 maj.

God läsning!

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad, fredrik.olsson@hemab.se, 073-089 30 69