Gemensam kraftsamling för framtidens biogasproduktion

I veckan var vi på plats i Sveriges riksdag för att diskutera konsekvenserna av den slopade skattebefrielsen för biogasproduktion.

Det var i mars 2023 som Skatteverket meddelade att biogas inte är skattebefriad i Sverige längre, efter en dom i EU-tribunalen, vilket vi rapporterade om här: Slopad skattebefrielse på biogas tvingar fram prishöjning - HEMAB Länk till annan webbplats.

I samband med detta uttalade sig Jonas Jacobsson, då affärsansvarig Cirkulära affärer vid HEMAB, nu tf Produktionschef:

Det här är väldigt olyckligt, inte bara för oss som producent utan även för konsumenter av fordonsgas, säger Jonas Jacobsson, affärsansvarig Cirkulära affärer på HEMAB. Skattebefrielsen har varit ett otroligt viktigt styrmedel för att främja användandet av den här typen av bränslen och jag hoppas att man på EU-nivå löser detta så snart som möjligt.

Ett försök att påskynda

Ett knappt år senare saknas fortfarande besked i frågan varför en delegation bestående av HEMAB med ordförande Jasenko Omanovic och Jonas Jacobsson och representanter från Sundfrakt/Alltank, Reaxer, Ekogas och Biogas Jämtland/Härjedalen besökte riksdagen tidigare i veckan. Det var alltså tre lokala biogasproducenter, två åkericentraler för 350 åkerier och ett drivmedelsföretag som med gemensam kraft sökte påverka våra beslutsfattare.

Syftet med besöket var att försöka skynda på processen att återinföra skattebefrielse på biogas, säger Jonas Jacobsson. Det blev bra samtal där vi redovisade våra förutsättningar och vilka konsekvenser det här beslutet ger.

Nio riksdagsledamöter med partitillhörigheter över hela den politiska skalan och med uppdrag i miljö- och jordbruksutskottet, finansutskottet och skatteutskottet deltog i samtalen så representationen var god även om konkreta besked uteblev den här gången.

Jag vet med min erfarenhet från riksdagsarbetet att det här kan vara trögrörliga frågor, säger Jasenko Omanovic. Nu hoppas jag att vi med våra diskussioner har påverkat processen i rätt riktning och att man förstår hur viktigt det är att skattebefrielsen kommer på plats för att vi dels ska kunna överleva som små producenter men dels också för Sverige att som nation nå de globala miljämålen. Omställningen av de tunga transporterna är en viktig pusselbit i att få ned utsläppen av koldioxid och här spelar biogasen en stor roll.

Kontakt

Jonas Jacobsson, tf Produktionschef, jonas.jacobsson@hemab.se

Delegationen på plats i riksdagen.