En vädjan från oss - skotta och sanda!

Snön ligger djup och kylan biter i kinderna. Nu är det vinter på riktigt, men dina kärl ska tömmas i vanlig ordning. Vi vädjar därför till var och en av våra kunder att skotta och sanda vid kärlen så att våra chaufförer kan göra sitt jobb utan risk för skador.

Varje dag rullar våra återvinningsbilar ut för att tömma kärl hos våra kunder och så här års kan det innebära långa arbetsdagar med onödigt slitsam arbetsmiljö.

- När det är dåligt skottat eller till och med snövallar framför som våra chaufförer ska rulla kärl över så är det väldigt tungt. Sådana kärl ska vi egentligen inte ta, säger Isabell Niklasson, tf Affärsansvarig för Cirkulära affärer.

300 kärl på en dag

En del tycker det är konstigt att våra chaufförer inte kan göra undantag och vända på ett felvänt kärl eller dra ett kärl över snövallen.

- Våra chaufförer har ett ganska tight tidsschema som det är och de har ett tungt arbete. Varje runda är det ungefär 300 kärl som ska tömmas. Ska de då vända varje kärl rätt eller dra flera av dem genom djup snö eller över snövallar så blir det en omöjlig arbetsmiljö. Här måste vi hjälpas åt för att det ska funka, säger Niklasson.

Det här det som gäller

Du behöver hålla ditt kärl fritt från snö och is, skotta och halkbekämpa framför sopkärlet och hela vägen till där återvinningsbilen stannar. Du behöver även göra öppningar i eventuella snövallar så kärlen kan dras till bilen.

Om du har underjordsbehållare

För fastigheter med underjordsbehållare är det viktigt att se till att skotta och halkbekämpa vägen fram till behållaren. Det är även viktigt att skotta hela vägen runt och att borsta bort snö som ligger på underjordsbehållaren.

Om vi inte har tömt kärl eller behållare på grund av snö och halka behöver du som fastighetsägare först skotta och halkbekämpa. Därefter kan du beställa en extrahämtning om du behöver.

Kontakt

Isabell Niklasson, tf Affärsansvarig Cirkulära affärer, isabell.niklasson@hemab.se