Visselblåsning

Vid missförhållanden som ligger i allmänhetens intresse att behandlas har vi en visselblåsarfunktion där ärendet hanteras helt anonymt.

Vad kan rapporteras via visselblåsarkanalen?

Vid missförhållanden som ligger i allmänhetens intresse att behandlas är visselblåsarkanalen ett lämpligt sätt att rapportera. Det kan till exempel gälla misstänkt bedrägeri, korruption eller annan ekonomisk brottslighet, brott mot arbetsmiljölagen, trakasserier eller brott mot penningtvättsregelverket. Visselblåsarkanalen ersätter inte möjligheten att meddela närmaste chef, hens chef eller styrelsen.

Mindre förseelser eller mer allmänt missnöje med de tjänster HEMAB tillhandahåller vill vi naturligtvis också ta emot via vår allmänna Kundservice eller, om nödvändigt, som ett klagomål. Du kan läsa mer om detta här.

Hur rapporterar jag via visselblåsarkanalen?

Visselblåsarkanalen används genom att använda den här länken Länk till annan webbplats.. Du kommer till en sida där du kan beskriva missförhållandet du vill anmäla.

Skriv så mycket och så fullständigt som möjligt. Du kan bifoga dokumentation om du har sådan. Du avslutar och skickar meddelandet genom att trycka på "Skicka in".

OBS! När du skickar in anmälan får du en kod som du uppmanas att skriva ner. Det är MYCKET VIKTIGT att du skriver ner den koden, eftersom det är det enda sättet du kommer åt ditt meddelande och kan läsa svar från personen som tar emot meddelandet. Koden är din personliga kod och kan inte återskapas. Om du förlorar den kan du rapportera samma situation igen för att (åter)skapa en informationskanal med den person som behandlar rapporten. Du kan använda koden senare när du loggar in i systemet