Ansökan företagskort Härnösand fordonsgas

Här kan du ansöka om företagskort, för att tanka på tankstation för fordonsgas i Härnösand på ett ännu smidigare sätt. Med företagskort erhåller företag en rabatt på 75 öre/kilo fordonsgas.


Uppgifter kontaktperson * (obligatorisk)
Uppgifter kontaktperson

I och med att ansökan inkommit görs sedvanlig kreditprövning.

 

Efter godkännande eller avslag på ansökan kontaktar vi er gällande administrativa detaljer såsom:

 

  • Fakturautskick, som pdf via mail eller pappersfaktura
  • Antal önskade kort. Det går att ansluta flera fordon till ett kort med bibehållen redovisning per fordon.
  • Autogiro
  • Om fordonets mätarställning, referensnummer eller märkning skall anges vid tankning.

 

Efter att ni blivit kontaktad översänds kontobestämmelser samt avtal som skall undertecknas av behörig firmatecknare och återsändas. Företagskorten kan sedan kvitteras ut hos oss.