Varför avviker min elförbrukning från tidigare fakturor?

Innan vi fjärravläste mätare, lästes elförbrukningen av en gång om året. Förbrukningsuppgifterna på fakturan var då genomsnittliga värden utslagna över hela året - högre på vintern när man använder mer el och lägre på sommaren. I takt med att vi nu byter ut alla gamla elmätare mot nya fjärravlästa mätare, har fler och fler fått månadsvis avläsning. Det innebär att det på fakturan redovisas hur mycket el du har använt varje månad och att det också är möjligt att fakturera på faktiskt förbrukning.

En faktura som avviker från tidigare kan bero på många faktorer:

• Vi har haft en kall vinter. Januari i år har, beroende på var i Sverige du bor, varit upp till 25 procent kallare än 2008. Tänk på att en värmepump får jobba i längre och i tätare intervall när det är kallt ute.
• Kostnaden kan också ha stigit - eller sjunkit - beroende på att nya avtal tecknats.
• Förändring eller komplettering av uppvärmningssystem.