Vad består min elkostnad av?

Din elfaktura innehåller många olika prisuppgifter och det är kanske inte så lätt att reda ut vad som är själva elkostnaden och vad som är nätkostnader, moms och skatt. Här förklarar vi begreppen kring dina kostnader för el. 

För att kunna få el till ditt hem behöver du avtal med två aktörer: elhandelsföretaget som säljer elen till dig och elnätsföretaget som transporterar elen till dig. Du kan inte välja elnätsföretag eftersom de har ett lokalt monopol, men du har möjlighet att välja elhandelsföretag. Om ditt elhandelsföretag och elnätsföretag ingår i samma koncern får du oftast en faktura, som innehåller både nät- och elkostnader. I annat fall får du två fakturor, en som avser nätkostnaden och en för elhandelskostnaden.

I Härnösand är det Härnösand Elnät som är nätägare. Du kan även köpa din el från oss genom att teckna lokalt elavtal, men det är valfritt.

Elfakturan består av tre delar

Elhandelskostnad

Kostnaden för elen du använder därhemma betalas till elhandelsbolaget. Du kan själv välja elhandelsbolag och avtalsform. Kostnaden är kopplad till det antal kilowattimmar (kWh) el du använder och en fast årskostnad (kr/år). Årsavgiften kan vara uppdelad per månad. 

Elcertifikatsavgift

I Sverige ska andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor öka. Förnybara energikällor Länk till annan webbplats. är energi som produceras av sol Länk till annan webbplats.vind Länk till annan webbplats.vatten Länk till annan webbplats. och biomassa. För att stimulera ökningen av produktionen finns lagen om elcertifikat Länk till annan webbplats.. Systemet med elcertifikatsavgift började tillämpas 2003 och ska pågå till 2035. Elhandelsföretagen är skyldiga att köpa in elcertifikat motsvarande sina kunders förbrukning.

Moms 

Moms läggs på både elhandelskostnaden och elcertifikatsavgiften. 

Elnätsfakturan består av fem delar

Nätavgiften är det du betalar för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till ditt hus eller lägenhet. Enligt ellagen ska elnätsavgifterna vara objektiva och lika för de som bor inom samma elområde och använder samma storlek på säkring, till exempel 20 A. De ska också stimulera ett effektivt nyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning.

Abonnemangsavgiften 

Det är den kostnad du måste betala för att få tillgång till elnätet. Storleken på abonnemangsavgiften  beror på hur stor huvudsäkringen är. Vilken säkringsstorlek du väljer beror i sin tur på hur mycket ström du räknar med att ta ut som mest. Avgiften är en årskostnad och faktureras vanligtvis för de antal dagar som fakturan avser.

Överföringsavgift

Överföringsavgiften betalar du för själva transporten av el. Priset är ett antal öre per förbrukad kilowattimme (öre/kWh) och har inget att göra med elpriset.  

Energiskatt

Som elkonsument betalar du energiskatt Länk till annan webbplats.. Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Energiskatten är en fast kostnad per kWh el du har använt.

Avgifter

Ytterligare tre särskilda avgifter tas ut;  

  • nätövervakningsavgift
  • elberedskapsavgift
  • elsäkerhetsavgift

Avgifterna bestäms av riksdagen och skickas i sin helhet vidare till de tre statliga myndigheter: Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät respektive Elsäkerhetsverket. Då avgifterna ingår som en del av elnätsavgiften är de momsbelagda. Vanligtvis inkluderas avgifterna i den årliga abonnemangsavgiften, men ibland särredovisas avgifterna på fakturan.

Moms 

Moms utgår på både den fasta abonnemangsavgiften och på den rörliga överföringsavgiften. Moms tillkommer även på nätövervakningsavgiften och elberedskapsavgiften samt elskatten.