Utförande av installationen

När ni har fått ett installationsmedgivande kan ni börja med er del av arbetet. Tänk på att vi förlägger 4-ledarservis (TN-C system). Vi använder normalt 25 Al, 50 Al, 95 Al, 150 Al och 240 Al kablar.

För att vi ska kunna dra vår kabel och slutföra arbetet är det viktigt att det finns rätt kabelskydd på plats. Om kabel ska dras infälld i yttervägg innebär det att rör ska finnas på plats. Om kabeln ska dras utanpå monterar vi själva de skydd som behövs. Läs gärna reglerna för skyddsrör i SEK handboken för mer information.

Tabellen visar vilken ytterdiameter kabelröret ska ha utifrån kabelarean. Rörets invändiga yta skall vara slät. Tänk på att serviskabeln, öppen eller förlagd i rör, inte dras i eller genom torpargrund (kryputrymme).

Kabelarea Dimension

Rörets Ytterdiameter

10-16 mm²

75 mm

25-150 mm²

110 mm

185 - 300 mm²

160 mm

FIGUR 1: Så här ska serviskabeln placeras och monteras

FIGUR 1: Så här ska serviskabeln placeras och monteras

Montering av serviskabel med rör infällt i grundmur, alternativt utanpå grund och infällt fasadmätarskåp.

  • Fasadskåpet ska monteras vertikalt på stadigt och vibrationsfritt underlag. Det får till exempel inte monteras vid ytterdörrens låssida eller i samma regel som sopskåpet sitter i.
  • Rörets innerdiameter bör vara minst 2 ggr kabelns ytterdiameter. Dock minst 50 mm i ytterdiameter.
  • Elinstallationsföretaget levererar fasadskåpet, som kan vara utanpåliggande eller infällt i fasaden. Elmätaren levereras och monteras av oss.
  • Draggrop vid husliv och tomtgräns för att underlätta dragning.
  • Röret tätas i båda ändarna efter rörläggning så att inte vatten, sand, jord eller dylikt kan tränga in.

När ni är klar med er del av arbetet skickar ni in en färdiganmälan och beställer tillkoppling. Vi utför arbetet normalt inom fem arbetsdagar. Om vi inte kan koppla in anläggningen på grund av att det har blivit fel, tar vi ut en extra besöksavgift från kunden för att täcka våra kostnader. Kontakta gärna Elnätplanering om du är osäker på vad som gäller.

Rörläggning ingår i installationen och omfattas av färdiganmälan

Krav på kabelskyddsrör SS 424 14 37, Skyddsutjämning, SEK handbok 413 och SS 436 40 00.

När ska en anläggning ha egen servisledning?

Det som styr när en anläggning ska ha en egen servisledning är kravet på nätkoncession (SFS 2007:215), alltså de krav som ställs i ellagen av oss.

Om kravet på nätkoncession gäller

Bostadshus
Enbostadshus ska vara anslutna med egen servisledning. Om det finns flera bostadshus inom samma fastighet ska de alltså ha varsin servisledning. Parhus ses som två olika byggnader och har separata servisledningar.

Detta gäller även andra typer av byggnader som sitter ihop med en byggnad som tillhör en annan fastighet. Om en fastighet styckas av beställer kunden en anslutning och därmed en ny servisledning.

El till motorvärmare, garagelänga, belysningsanläggning, samlingslokal
eller fastighetsel som tillhör bostadsområde behöver inte ha separata servisledningar.

Industrifastigheter, jordbruk, fritidsanläggningar med mera

Reglerna för dessa ser lite annorlunda ut. Kontakta oss så svarar vi på dina frågor.

FIGUR 2: Kabelgrav med samförläggning av el- och teleservis på tomtmark

FIGUR 2: Kabelgrav med samförläggning av el- och teleservis på tomtmark