Uppsägning abonnemang och avslut elanslutning

Om kunden exempelvis planerar att riva sitt hus eller upphöra med sin verksamhet avslutar kunden sitt abonnemang  hos oss eftersom anläggningen inte längre kommer att vara ansluten till elnätet.
Kunden hänvisar du till www.hemab.se där blankett finns eller till vår Kundservice.

Vi monterar själva ner elmätaren och kopplar ur servisledning/ar. Om kunden senare vill återansluta sin anläggning gäller samma regler som vid en ny anslutning.

Uppsägning av abonnemang vid ihopslagning

Vill en kund ändra sitt abonnemang genom att slå ihop två eller flera abonnemang kan du läsa mer om det under "Ändring av abonnemang och anslutning".

Uppsägning av tillfällig elanläggning

Då det är dags att avsluta en tillfällig anläggning kontaktar ni eller kunden vår Kundservice. Tänk på att det är vi som monterar ner elmätaren!