Tillfällig anläggning

Tillfälliga anläggningar kan användas till bland annat byggplatser och tillfälliga arrangemang typ marknader, tivoli och dylikt. En tillfällig anläggning får normalt vara inkopplad i högst ett år.

Vid en tillfällig anläggning placeras kundens mätarskåp vid närmaste möjliga anslutningspunkt i vår elanläggning utifrån effektstorlek på tillfällig anläggning.

Serviskabel max fem meter

Serviskabel från anslutningspunkt till mätarskåp tillhandahålls och ansvaras av kund. Serviskabel ska vara dimensionerad och anpassad för anslutningspunkten samt för det strömuttag som önskas, dock minst 4G10 mm2 Cu och får vara högst fem meter lång. Om mätarskåpet är placerat på större avstånd från vår anslutningspunkt placerar kunden en inmatningsenhet, bestående av gängsäkring eller lastbrytare med säkring, inom fem meter från kabelskåpet eller nätstationen.

Serviskabel längre än fem meter

I vissa fall behöver serviskabeln vara längre än fem meter, till exempel vid en byggarbets-plats. Det finns möjligheter att justera anslutningspunkten, om kunden önskar det. I så fall ber vi kunden ta kontakt med oss för prisuppgift för arbetskostnad och material.

Mätarskåp

Mätarskåpet ska också vara försett med jordfelsbrytare för uttag till och med 32A. Det är viktigt att komma ihåg att kundens mätarskåp inte ska placeras på vår anläggning. Placering och höjd av uttag SS 436 40 00 och SEK handbok 415.

Fördelningsskåp

Som alternativ hyr vi ut fördelningsskåp (25 A) med 32 A uttag, med mätare och anslutningskabel (5 meter) och där kunden själv beställer, ingen föranmälan behövs. Blanketten finns på www.hemab.se som kunden kan skriva ut och fylla i och sända till oss. Observera att in- och urkopplings-avgift tillkommer, liksom nätavgifter och energikostnader, dessa debiteras enligt gällande tariff för 25A, per påbörjat dygn. Se mer info på www.hemab.se.