Reservkraft

Anslutning av reservkraft anmäls till oss och ska utföras så att utmatning inte kan ske såvida överenskommelse träffats med oss och anläggningens innehavare. Vid större reservkraftsaggregat som är till för avbrottsfri kraft och som är sammankopplad med elnätet ska aggregatet ha godkänd fasningsutrustning.

Tänk på att ledaren från jordtaget ska vara isolerad så att rätt jordtagsvärde kan uppmätas för jordtagspunkten. Värdet får vara högst 50 Ω vid ytjordtag och 100 Ω vid djupjordtag. Läs mer om reservaggregat i SEK handbok 447.

FIGUR 5

FIGUR 5