Vattnet är nu åter till samtliga i Ramvik

Den vattenläcka som drabbat boende i Ramviksområdet är nu lagad och samtliga ska ha fått tillbaks vattnet. Arbetet i lördags fick avbrytas och det tog därför längre tid att laga ledningen än vi först räknat med. Följdproblem gjorde även att fler kunder än förväntat blev utan vatten och tyvärr missade vi att informera samtliga berörda vilket vi beklagar.

Nu när vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.