Vattenläcka Hälledal 2022-05-21.

  1. En vattenläcka uppstod under eftermiddagen på Centrumvägen i Hälledal och ett antal fastigheter blev helt eller delvis utan vatten. Läckan är nu bortstängd och vattnet är åter utom i en fastighet. Tankvagn med dricksvatten är utplacerad vid Centrumvägen 4-8.

Klockan 17.15

Kontakt: Beredskap SVEVIA, 0611-44203 eller Beredskap HEMAB, 070- 6396842.

Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.