Vattenavstängning Hagvägen Hälledal

Ett arbete med vattenledningarna på Hagvägen gör att vi med kort varsel måste stänga vattnet till ett fåtal fastigheter. Avstängningen beräknas vara mellan 08.00 - 15.30 under fredagen.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.