Uppdatering - Vattenläcka i Utansjö/Veda - 2019-03-05

Sökningen har avbrutits, och alla har fått vattnet åter. Vi meddelar innan sökningen återupptas.