Uppdatering - Vattenläcka i Utansjö - 2019-03-05

Sökningen har avbrutits, och alla har fått vattnet åter. Vi återupptar arbetet onsdag den 6/3-2019 med start cirka 09:30. Under dagen kommer vattnet vara avstängt under kortare perioder.