UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Södra Brännan, Geresta och Kapellsberg 20200921

Klockan 09:00: Nu är fjärrvärmen åter.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.