UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Södra Brännan 2020-06-11

Klockan 11:00:  Nu är fjärrvärmen tillbaka på Frideborgsgatan 14-17.


Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.