UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Mellanholmen, Östanbäcken, Hovsjorden, Stenhammar

Klockan 17:30: Nu är fjärrvärmen tillbaka


Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-557500

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.