UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Kronholmen måndag 7 juni

Klockan 16:00: Fjärrvärmeavbrottet beräknas pågå till kl 20:00 .

Berörda gator är Varvsgatan och Magasinsgatan

Ungefär 7 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Anders Byström, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.