UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Högslätten 2020-10-28

2020-10-27: På grund av tekniska svårigheter förlängs fjärrvärmeavbrottet på onsdag till kl 22:00.

För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-14 onsdag 28/10.

Berörda gator är Skyttevägen, Strengbergsgatan 39-41, Kastellgatan 60, hela KA5-området samt Högslätten.

Ungefär 25 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.