UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Högslätten 20201028

Klockan 15:00: Nu är fjärrvärmen tillbaka!


Kontaktperson är Villy Galin 0611-55 75 00

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.