UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Bondsjöhöjden

Klockan 15:15. På grund av omständigheter som ytterligare fördröjt arbetet i fjärrvärmenätet beräknas fjärrvärmen vara tillbaka hos de berörda kunderna kl senast kl 19:00.

Kontaktperson är Håkan Bergman, 0611-55 75 00

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.