Uppdaterad - Vattenläcka i Rö

15:00 Alla ska nu åter ha vatten.

13:50 Vi har lagat en ventil, och fortsätter leta vattenläckan.

En akut vattenläcka i Rö har gjort att vi fått stänga vattnet till några av våra kunder. En vattenvagn kommer att ställas ut vid reningsverket i höjd med Sågverket efter 18.30. Arbetet med att lokalisera och laga läckan kommer att fortsätta på måndag. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.