UPPDATERAD - VA-ledningsarbeten på Södra Härnön

12:30 den 19 augusti 2021

Nu är arbetet klart och alla har åter vatten.

09:00 den 19 augusti 2021

Vi måste utöka avstängningen från Södersundsvägen 34 och söderut.

Härnösand Energi & Miljö AB avser att sätta in en tryckreducering på huvudledningen för kunder på södra Härnön. Arbetet drabbar boende efter Solumnhamnsvägen.

Byggtiden är beräknad till cirka en dag, med start 07:00 den 19 augusti 2021.

Ombyggnaden kommer att utföras på uppdrag av Härnösand Energi & Miljö AB.

Under hela ombyggnadstiden är vattnet avstängt.

Kontaktperson vid frågor är Håkan Öhman 0611-55 75 73

När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.