Underhållsspolning spillvattennätet Aspvägen

Underhållsspolning utav spillvattennätet kommer att utföras på Aspvägen under måndag och tisdag 22-23 mars.