Problem med vattentrycket

På grund av ett tekniskt problem i vårt vattenverk är trycket i våra leveranser för närvarande försämrat.

Klockan 08:00

Detta påverkar stora delar av det kommunala VA-nätet.

Vi arbetar med felavhjälpande åtgärder.