Planerat underhållsarbete - Bäckland 26/1-2022

Vattnet stängs av till fastigheter efter tryckhöjningen i Vallån, med start på onsdag den 26/1-22 07:30. Arbetet med att byta tryckhöjningsstation väntas ta hela dagen, men ska vara klart till 15:30. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.