Planerat underhåll av vattenlednigarna - Hälledal/Veda - 12/10-2020

Vi planerar underhåll av vattenledningarna i Hälledal/Veda. Vattnet stängs av på måndag den 12/10-20 med start 09:00 och beräknas vara klart vid 13:00 om inget oförutsett inträffar. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN några minuter tills vattnet är helt klart.