Planerat fjärrvärmeavbrott Södra Vägen 32-48 20200406

 Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-12 torsdag 4 juni


Ungefär 6 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00..

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.