Planerat fjärrvärmeavbrott Södra Brännan 2020-06-03

 Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-18 onsdag den 3 juni.

Berörda gator är Kapellgatan 1-27, Vangstagatan 11-36, Åkervägen 1-3, Allévägen 13-15 och Frideborgsgatan 14-17.

Ungefär 50 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.