Planerat fjärrvärmeavbrott Södra Brännan

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-20 tosdag 3 september.

Berärda gator är Kapellgatan, Villavägen 1-14, Allévägen, Frideborgsgatan 12-35, Vangstagatan 11-36, Åkervägen 1-3 och Grönkullavägen

Ungefär 70 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.