Planerat fjärrvärmeavbrott Säbråvägen 39-48 onsdag 14 juni

Planerat fjärrvärmeavbrott Säbråvägen 39-48 onsdag 14 juni
På grund av nyanslutningar

Klockan 08-16

Ungefär 6 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Håkan Bergman 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.