Planerat fjärrvärmeavbrott Rotudden och Fiskekroken onsdag 29 november

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-16 onsdag 29 november

Berörda gator är Skarpskyttegatan, Svenninggatan, Sundsgatan, Södra Strömsborgsgatan, Vikingagatan, Lasarettsgatan 2-6, Sköldgatan, Södra Vägen 4-14 och Fiskekroken

Ungefär 47 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Håkan Bergman, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.